Tìm hiểu về bệnh Cúm Coronavirus

2019-nCoV-CDC-23312 without background

Bệnh cúm coronavirus có triệu chứng như bệnh “cúm influenza”  và bệnh cảm lạnh mà nhiều người gọi lầm là bị cúm.

Ngay cả các bác sĩ đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa “cúm thông thường” và “cảm lạnh đơn giản” dựa trên các triệu chứng.

Continue reading “Tìm hiểu về bệnh Cúm Coronavirus”