Bệnh cúm coronavirus Covid-19: Nguy Hiểm & Rủi Ro

Bệnh dịch viêm phổi Coronavirus Covid-19 lây la khắp thế giới, đã biến thành  một đại dịch -pandemic (WHO). Hơn mười ngàn ngươi tử vong, chỉ trong một ngày 627 người ở Italy đã chết (20.03.2020). Các thành phố phồn thịnh như Vũ Hán, MACAO, Milan… và gần day là PARIS, Los Angeles bị đóng cửa (Shutdown), cách ly với thế giới bên ngoài. Hàng triệu người bị cách bắt buộc phải nằm nhà, nền kinh tế thế giới bị chậm lại vì con virus bé tí teo này (120 bis 160 nm, nm = 10 -9 m hay 1 phần triệu millimeter)

Bài này là  những sưu tầm về nguy hiểm và rủi ro của bệnh Viêm Phổi do  coronavirus covid-19 .

Continue reading “Bệnh cúm coronavirus Covid-19: Nguy Hiểm & Rủi Ro”

Tìm hiểu về bệnh Cúm Coronavirus

2019-nCoV-CDC-23312 without background

Bệnh cúm coronavirus có triệu chứng như bệnh “cúm influenza”  và bệnh cảm lạnh mà nhiều người gọi lầm là bị cúm.

Ngay cả các bác sĩ đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa “cúm thông thường” và “cảm lạnh đơn giản” dựa trên các triệu chứng.

Continue reading “Tìm hiểu về bệnh Cúm Coronavirus”